انجمن فرهنگی و ورزشی “آغاز نوین” با حمایت “FAIRPLAY”

انجمن فرهنگی و ورزشی “آغاز نوین” با حمایت “FAIRPLAY” به تاریخ ۲۹ سپتمبر با برگزاری ششمین تورنمنت والیبال تحت عنوان “در انتخابات شرکت کنید” با اشتراک تیم های مردانه و مختلط، هفته ی ورزش در اروپا را گرامی داشت. در این مسابقات یکروزه که با اشتراک ۸ تیم مردانه و ۴ تیم مختلط برگزار گردید، […]

Continue Reading